Verkavelingen

Voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een verkavelingsvergunning nodig.

Het aanvraagdossier dat ik voor u kan samenstellen bevat volgende zaken: een motivatienota, het liggingsplan, het omgevingsplan, het verkavelingsontwerp.