Uitzetwerken

Bij het opstarten van een bouw wordt er dikwijls beroep gedaan op een landmeter, hij kan met zijn precisietoestellen de ontworpen toestand nauwkeurig uitzetten op het terrein. De landmeter houdt ook een oogje in het zeil of er voldaan wordt aan de bouwvoorschriften, meer bepaald afstand tot rooilijn en perceelsgrenzen. Aan de hand van piketten met daarop een nagel wordt zo tot op 1cm nauwkeurig de hoekpunten van het gebouw uitgezet, de aannemer plaats op basis daarvan de bouwplanken, die op hun beurt gebruikt worden om de funderingssleuven te graven en de muren te metselen.

Het uitzetten hoeft zich niet te beperken tot de hoekpunten, indien er achteraf nood is aan het uitzetten van andere constructies, bijvoorbeeld de contouren van een kelder, is dit geen probleem, omdat ik steeds een referentiestelsel achterlaat, met behulp van meetnagels of dergelijke, vraagt het heropstellen niet veel werk.