Plaatsbeschrijvingen

Voorafgaand aan bouwwerkzaamheden kan het in bepaalde omstandigheden nuttig zijn dat er een plaatsbeschrijving, ook wel bevindingsstaat, wordt opgemaakt. Zoals bij het verbouwen van een huis in gesloten bebouwing, waar de naastgelegen woningen schade kunnen oplopen door trillingen, verzakkingen, enz..

De plaatsbeschrijving krijgt een tegensprekelijk karakter doordat alle betrokken partijen deze voor akkoord ondertekenen. De staat van het goed wordt beschreven met aandacht voor barsten en vochtschade. De vaststellingen worden vergezeld van foto’s die digitaal worden bewaard.