Grensbepaling

Een Grensbepaling of afpaling is het vastleggen van de hoekpunten van een perceel met behulp van grenspalen. De landmeter gaat voorafgaand bestaande, bewaarde, plannen opvragen en deze vergelijken met zijn opmetingsplan, op basis daarvan en in samenspraak met de perceelseigenaar en aanpalende buren gaat hij over tot het plaatsen van de grenspalen. Het afpalingsplan wordt opgemaakt en ondertekend door de betrokken partijen en vervolgens ingediend op het registratiekantoor.